Posted on Apr 18, 2020

Minh Khang Agency

Ra mắt sản phẩm mới trong thời điểm này liệu có ổn, brand lớn như Apple có sợ Covid không?

Thấy cộng đồng mạng bảo lần này Apple cho Design #LON #WFH nên phần thiết kế bên ngoài chỉ là kéo dịch quả táo xuống chính giữa thân máy. Đây là điểm lớn nhất để phân biệt iPhone 8 và iPhone SE 2020.

#iphonese #launching
Get quote
Message sent. We'll get back to you soon.