Posted on 11-05-2020

Minh Khang Agency

LÀM MARKETING NHƯ THẾ NÀO CHO THẾ HỆ GEN Z?
Trong marketing, để làm hiệu quả tốt nhất chính là đánh đúng khách hàng mục tiêu và khách hàng tiềm năng. Điều cơ bản nhất của mỗi doanh nghiệp đó là ứng biến linh hoạt mỗi khi mỗi khác để phù hợp với đặc điểm của khách hàng. Hiện nay, thế hệ Gen Z chính là những vị khách tiềm năng mà mỗi doanh nghiệp cần hướng đến. Và họ là ai? Họ thích điều gì? Nên làm marketing tiếp cận họ như thế nào?
Get quote
Message sent. We'll get back to you soon.