Posted on Apr 28, 2020

Minh Khang Agency

BrainGroup là một khách hàng lớn của Minh Khang Agency ngay giữa đại dịch Covid-19. Nhận brief trong tâm thế sản xuất sản phẩm tại nhà (Chính phủ yêu cầu do ảnh hưởng của dịch). Gặp phải những khó khăn như vậy nhưng ý đồ triển khai thiết kế của Minh Khang vẫn được phát huy mạnh mẽ. Giao diện trang chủ phải thể hiện được quy mô, tầm nhìn, sứ mệnh của Group, các thành viên trong Group được thể hiện rõ ràng theo từng block với điểm nhấn là các con chữ: Mark (BrainMark), Soft (BrainSoft), Coach (BrainCoach), Work (BrainWork)…

Ra đời năm 1999, BrainGroup là tổ chức tư vấn và đầu tư thực tiễn vào các doanh nghiệp có tư duy phát triển bền vững, giúp doanh nhân và doanh nghiệp khẳng định sức mạnh cạnh tranh và nâng cao giá trị thương hiệu trên thị trường.

Chi tiết: https://lnkd.in/gXqAvH9

#website #design #minhkhangagency
Get quote
Message sent. We'll get back to you soon.