Posted on May 3, 2020

Minh Khang Agency

Tuyển dụng Thiết kế đồ họa làm việc tại VP Thanh Hóa.

Minh Khang Agency cần bổ sung nhân sự chất lượng để thực hiện các đơn hàng sau dịch covid.

Xem JD và gửi Portfolio theo địa chỉ tại link https://lnkd.in/fmbDsVi

#hr #minhkhang #designer
Get quote
Message sent. We'll get back to you soon.