Posted on Apr 6, 2020

Minh Khang Agency

Làm sao để thổi bay "đám mây covid" đang che khuất tầm nhìn của chủ Doanh nghiệp?

(bài dài nhưng là chủ Doanh nghiệp thì nên đọc)

Theo chuyên gia quản lý rủi ro Nicholas Bahr của Công ty giải pháp bền vững DuPont (DuPont Sustainable Solutions) tại Mỹ, trong khi chờ đợi sự hỗ trợ từ chính quyền địa phương và chính phủ, doanh nghiệp có thể chủ động một số vấn đề nhằm sẵn sàng cho thời điểm mở cửa trở lại.

Đã dành khoảng 35 năm qua cho việc giúp đỡ các doanh nghiệp ứng phó với các rủi ro địa chính trị, khí hậu hay khủng bố, ông Nicholas Bahr cho rằng: “Bây giờ là thời điểm để biến rủi ro thành cơ hội”.

Dưới đây là 7 lời khuyên giúp Doanh nghiệp sống sót giữa Covid-19 được theLeader dịch từ CNBC, tôi thấy đúng và áp dụng được cho MKA. Mời quý vị cùng đọc.
Get quote
Message sent. We'll get back to you soon.